Organisation & personal

Medeltidsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.  Avdelningen är indelad i enheter för utställningar, lärande, dokumentation, samlingar, kulturmiljö, stab och kommunikation samt digitala enheten. På enheterna finns personal som arbetar för både Stadsmuseet och på Medeltidsmuseet. 

Organisationsschema.

Chef

Ann-Charlotte Backlund,  museichef och stadsantikvarie.

Lärande

Enheten för lärande ansvarar för den pedagogiska verksamheten på både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Här ingår även bokningen, visningar och vandringar för skolor och privatpersoner samt Hantverkstan för barn på Medeltidsmuseet. Dessutom ingår ansvar för Medeltidsmuseets entré och butik.

Tina Rodhe, platschef Medeltidsmuseet och chef för lärandeenheten på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
08-508 318 04, tina.rodhe@stockholm.se

Åsa Dahlstedt, butiksföreståndare, Medeltidsmuseet
08-508 318 06, asa.dahlstedt@stockholm.se

Marit Holgersson, antikvarie, pedagogisk verksamhet, Medeltidsmuseet
08-508 317 96, marit.holgersson@stockholm.se

Utställningar

Vi gör så att du kan ta del av Stockholms berättelser. Enheten ansvarar för produktionen av utställningar i Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.

Hans Öjmyr, chef för Utställningar på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.
08-508 316 31, hans.ojmyr@stockholm.se

Samlingar

Medeltidsmuseets föremål är en del av Stadsmuseets samlingar. Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Gunilla Rehnström-Olander, enhetschef
08-508 315 94, gunilla.rehnstrom-olander@stockholm.se

Stab & kommunikation

Sara Claesson, kommunikations- och stabschef
08-508 316 09, sara.claesson@stockholm.se

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör, Medeltidsmuseets webbplats
Kontakt: 08-508 317 05, katinka.bergvall@stockholm.se

Forsknings- och förlagsverksamhet

Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm.

Rebecka Lennartsson, forskningschef
08-508 317 33, rebecka.lennartsson@stockholm.se

Läs mer

Läs mer om avdelningens verksamheter på Stadsmuseets webbplats