Museipedagog/guide sökes till Medeltidsmuseet

Vill du jobba som timanställd med visningar och vandringar hos oss?

Medeltidsmuseet, som organisatoriskt tillhör Stadsmuseiavdelningen vid Kulturförvaltningen, skall levandegöra Stockholms uppkomst och medeltida utveckling och sprida kunskap om stadens tidiga historia. Museet verkar genom en basutställning, tematiska utställningar som kombineras med en bred pedagogisk verksamhet där barn och ungdom är viktiga målgrupper, visningar, stadsvandringar, föredrag, seminarier etcetera.

Beskrivning av uppdraget

Som museipedagog/guide på Medeltidsmuseet har du visningar i museet och vandringar i Gamla stan och Slussen för olika grupper och med olika inriktningar, samt deltar i olika kulturarrangemang som till exempel Kulturfestivalen och Kulturnatten. Visningsverksamheten är förlagd till främst dagtid, men även kvälls- och helguppdrag förekommer. Du förväntas delta i utbildningar och informationsmöten för att hålla dig uppdaterad, kunskaps- och informationsmässigt. Dessutom ska du som museipedagog vara införstådd med avdelningens mångfaldsplan och barnpolicy samt FN:s barnkonvention.

Kvalifikationer

Minst filosofie kandidatexamen i företrädesvis arkeologi med inriktning på medeltid eller minst filosofie kandidatexamen i historia. Pedagogisk erfarenhet, gärna från skola. Språkkunskaper: svenska och engelska samt gärna ytterligare något språk. Kunskap om medeltida hantverk är ett plus.

Villkor

Omfattning: efter förfrågan

Ersättning: arvoderad

Start: snarast

Kontaktpersoner

Museichef Tina Rodhe, tina.rodhe@stockholm.se, 08-508 318 04

Antikvarie Marit Holgersson, marit.holgersson@stockholm.se, 08-508 317 96

Uppdaterad