Om Medeltidsmuseet

Foto: Alexander Mahmoud

Museet skildrar stadens uppkomst och medeltida utveckling. Vi är en del av Stockhlms stads kulturförvaltning.

Medeltidsmuseet invigdes 1986 och är uppbyggt kring fasta fornlämningar. De frilades 1978–1980: Arkeologiska undersökningar på Helgeandsholmen

Utställningsytan är 1 750 kvadratmeter och rymmer idag cirka 850 utställda föremål. Föremålen kommer från hela stadsområdet.

Organisation

Medeltidsmuseet är, tillsammans med Stadsmuseet och Stockholmia förlag, en del av kulturförvaltningen i Stockholms stad. Läs mer

Vänförening

Samfundet S:t Erik är Medeltidsmuseets vänförening. Ett medlemskap i samfundet ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en rad olika forum.

Uppdaterad