Att se på medeltiden

Öppettid
Söndag 18 februari

14.00–15.00

Guide: Karl Pettersson, museipedagog

Pris
Fri entré
Plats
Medeltidsmuseet

Temavisning i museet om hur synsinnet uppfattades på medeltiden.

Synintryck utgör en bred grund för hur vi idag försöker föreställa oss historien. Bedrar museets föremål oss som betraktare? Färger och former kan ha förändrats och bidragit till en felaktig bild i våra inre föreställningar av historien.Hur formar vårt betraktande av historiska fynd vår uppfattning om historien?

Hur uppfattades själva synen på medeltiden? Och hur påverkade dessa uppfattningar samhället?

Varför var det så viktigt att se nattvarden?
Och varför skulle man undvika den sjukes blick?

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med rullstol och barnvagn.