Alla vägar bär till Stockholm

Albertus Pictor, detalj av målning i Dingtuna kyrka
Öppettid
Söndag 28 januari

14.00–15.00

Pris
Fri entré
Plats
I museet

Temavisning i museet om medeltidens resvägar till och från Stockholm.

Över sjö, land och hav. Då som nu reser människan och upptäcker nya platser. Vilka resvägar fanns det till Stockholm under medeltiden? Hur skiljde de sig åt under sommar och vinter? Hur var det med landsvägen som ännu syns på Årstafältet och varför var den så viktig? Vilka utmaningar fanns på vägen? Hur färdades man, och varför?

Frågorna är många och svar får du av Anna Lilliehöök, museipedagog med förkärlek för koggar, karacker* och Göta landsväg.

*en sorts handelsfartyg

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.