Slussenföreläsning – fynden berättar

Öppettid
Söndag 19 november

14.00–15.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Hör om vad de arkeologiska undersökningarna i området kring Slussen, som pågått i omgångar sedan år 2013, nu resulterat i.

Få en inblick i det sociala livet, hör om olika livsöden, stadens omvandling och arkeologiska upptäckter. Du får bland annat höra att den medeltida bebyggelsen som arkeologerna hittat utanför Söderport är det först kända exemplet på en medeltida förstad i Sverige. Vilka var det egentligen som bodde här? Levde de sina liv annorlunda än stadsborna?

Fynden har gett ny kunskap och frågor har fått svar.

 Kenneth Svensson
Föredraget hålls av Kenneth Svensson, chefsarkeologi från Arkeologikonsult AB och arkeologisk samordnare för Slussenprojektet.