c/o Medeltidsmuseet: Gångtunneln

Foto: Nils-Johan Norenlind. Form: Andreas Nykvist.
Öppettid
Onsdag 18 oktober

18.00–19.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Strömparterren, Norrbro

Möt tonåringar i litteraturen: från det tidiga 1900-talets ligapojkar via efterkrigstidens Coca-Coladrickande raggare till 00-talets unga storstadsmänniskor.

I denna föreläsning berättar Lydia Wistisen utifrån sin avhandling ”Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010”. Studien presenterar ett nytt perspektiv på Stockholms kulturhistoria där tonåringen står i centrum. Nedslag görs bland annat i miljonprogrammets höghusförorter, generationsuppror och det fördärvliga mellanölet.

Stockholm har under 1900-talet kommit att bli den mest vanliga miljön i svensk ungdomslitteratur. Den har använts för att förmedla drömmar och rädslor, för att roa och bilda, inspirera och uppfostra. Så utgör också ungdomarna en grundläggande aspekt av idén om det urbana.

Gång på gång har den unga generationen inlett nya eror i Stockholms historia. Tonåringar har utvecklat subkulturer och umgängesformer, de har förändrat nöjesliv och konsumtionsvanor, placerats längst fram på barrikaderna och varit först med att duka under för nya faror.

I samarbete med Samfundet S:t Erik

Tillgänglighet

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.

c/o-program