Arkeologidagen 2017

Gustav Vasas försvarsverk grävs fram på Södra Slussplan. Foto: Arkeologikonsult.
Öppettid
Söndag 27 augusti

13.00–17.00

Pris
Fri entré
Plats
Medeltidsmuseet

Norrbro, Strömparterren

Föreläsningar och visningar på Medeltidsmuseet om historiska fynd från utgrävningarna kring Slussen.

13.00 Föreläsning: Innanför Stockholms murar

Hör om platsen innan den blev stad. Vad berättar de äldsta fynden?
Med Kerstin Söderlund, arkeolog på Stadsmuseet. 
Plats: Birgittarummet i museet.

14.00 Visning av utställningen ”Slussen under ytan”

Hör mer om Slussens historia och arkeologiska fynd från de senaste fyra årens utgrävningar.
Med Marit Holgersson, antikvarie på Medeltidsmuseet.
Plats: utställningsrummet i museet.

15.00 Föreläsning: Arkeologi på Slussen

Hör om alla de arkeologiska fynd som gjorts i samband med ombyggnaden av Slussen.
Med Kenneth Svensson, chefsarkeolog på Arkeologikonsult AB. 
Plats: Birgittarummet i museet.

16.00 Föremålen och vad de berättar

Visning och möjlighet att ta på fynd. Hör om fynden från Slussen och vilken väg de tagit för att till slut hamna i Stockholm.
Med Mikael Johansson, arkeolog och expert på keramik, Stadsmuseet.
Plats: Birgittarummet i museet.

I samarbete med Riksantikvarieämbetet

Tillgänglighet

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.