Visning av Vindragarlagets skrålokal

Öppettid
Söndag 11 juni

15.00–16.00

Guide: Marit Holgersson, antikvarie

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Gamla stan

Samlingsplats står på biljetten

Hör om ett arbetslag och deras långa historia som utmärktes av yrkesheder, traditioner och tunga lyft.

Från medeltiden och fram till 1930-talet förekom det vindragare i Stockholm. De transporterade vinfat från skeppen i hamnen till de vinkällare i staden som hade rättighet att lagra och sälja vin.

Vi inleder med en kort vandring i Gamla stan. Därefter ges en exklusiv visning med max 9 deltagare i landets enda skrålokal som bevarats oförändrat på ursprunglig plats. Här får vi se instrument som använts till vintappning och provsmakning samt höra om kvinnornas roll.

Guide: Marit Holgersson, antikvarie

Visningar sommar 2017

söndag 11 juni 15.00–16.00
söndag 10 september 15.00–16.00

Tillgänglighet

Tillgänglighet saknas för barnvagnar och rullstolar på grund av smala, branta trappor.